Twoja Europa - Obywatele

12.07.2008
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Strona zawiera szczegółowe informacje praktyczne na temat praw i możliwości obywatela w UE i na Wspólnym Rynku oraz porady, jak egzekwować te prawa w praktyce. Można się tu, na przykład, dowiedzieć o życiu, pracy i studiowaniu w innym państwie UE.
Bułgaria i Rumunia stały się nowymi członkami UE.

Dostępne informacje:

Ogólne przewodniki europejskie
Przewodniki zawierają ogólny zarys praw i możliwości, jakie przysługują obywatelowi w całej Unii Europejskiej oraz informacje o sposobach skutecznego korzystania z nich.

Praktyczne informacje europejskie i krajowe
Ponad 90 zestawień zawierających szczegółowe informacje praktyczne o egzekwowaniu praw obywatela zarówno na poziomie Unii, jak i w poszczególnych Państwach Członkowskich, a także opis konkretnych sytuacji, w jakich obywatel może się znaleźć.

Przydatne linki i adresy
Dział prezentuje informacje ogólnoeuropejskie i krajowe zawierające zestaw linków dla obecnie oglądanej strony oraz informacje krajowe wraz z adresami pocztowymi, numerami telefonów, stronami internetowymi i adresami e-mail.

Dostępne usługi dla obywateli
Najbardziej przydatne strony oferujące usługi dla obywateli dostępne są w stopce oraz w sekcji "Uzyskaj indywidualne porady" w prawym menu. Na przykład można poprosić o radę w Biurze Porad dla Obywatela lub poprosić o informacje dostępne na stronie w wersji przygotowanej do druku, wchodząc na strony Europe Direct.

zobacz więcej »

Źródło: www.europa.eu