• Start
  • Wiadomości
  • Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY

Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY

23.03.2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo rpo

Kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania możliwości, jakie stwarza hala sportowo-widowiskowa na granicy Gdańska i Sopotu (ERGO ARENA), ma odpowiednia dostępność komunikacyjna. Przygotowywany wspólnie przez Miasto Sopot i Miasto Gdańsk projekt przewidywał przebudowę ul. Łokietka w Sopocie na odcinku od ul. Langiewicza do obecnego zakończenia ulicy (wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Polną) oraz budowę nowego jej odcinka - przedłużenia do skrzyżowania z ul. Gospody i Drogą Zieloną wraz z układem dróg dojazdowych i parkingów, w tym drogi na zapleczu ogródków działkowych wzdłuż terenów ujęcia wody. Przebudowana została również część ul. Bitwy pod Płowcami od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Hestii (z wyłączeniem tych skrzyżowań) oraz wybudowany fragment tzw. Drogi Zielonej na odcinku od ronda Gospody do Al. Grunwaldzkiej i Al. Niepodległości. W ten sposób uległa poprawie jakość i funkcjonalność połączeń drogowych Gdańska i Sopotu. Ponadto oba miasta zyskały dogodny dojazd do ERGO ARENY (Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej). 

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY
Beneficjent: Gmina Miasta Sopotu
Partner: Gmina Miasta Gdańska
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie: nr UDA-RPPM.04.01.00-00-001/09-00 z dnia 31 grudnia 2010 r.
Aneks nr 2 UDA-RPPM.04.01.00-00-001/09-02 z dnia 18 grudnia 2012 r.
Całkowita wartość Projektu: 70 848 379,28 zł
Wydatki kwalifikowalne: 70 820 522,46 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 27 856,82 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 53 115 391,83 zł
Poziom dofinansowania: 75% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: IV Regionalny system transportowy
Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2010 r. - 2013 r.

W dniu 26 października 2011 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu, zmieniający m.in. całkowitą wartość Projektu, wysokość dofinansowania oraz nazwę Projektu.

W dniu 18 grudnia 2012 r. został podpisany Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu, zwiększający poziom procentowy oraz wartość dofinansowania Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cześć rzeczowa inwestycji została zakończona w IV kwartale 2012 r.

Droga Zielona
Droga Zielona
Źródło: Fotobank.pl/ums
Droga Zielona
Droga Zielona
Źródło: Fotobank.pl/ums

Nowo wybudowany fragment tzw. „Drogi Zielonej", stanowiącej ostatni element Projektu "Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY", został uroczyście otwarty w dniu 19 grudnia 2012 r.

Finansowe rozliczenie Projektu zostało zakończone w IV kwartale 2013 r.  

Droga Zielona
Droga Zielona
Źródło: Fotobank.pl/ums
Droga Zielona
Droga Zielona
Źródło: Fotobank.pl/ums
Droga Zielona
Droga Zielona
Źródło: Fotobank.pl/ums

 


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013