Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
loga
logo

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu:
Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku
Numer Umowy o dofinansowanie:
POIG.06.04.00-00-005/10
Beneficjent:
Gmina Miasta Gdańska
Partner:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Jednostka Realizująca Projekt:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Jednostka odpowiedzialna za funkcjonowanie infrastruktury:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
Całkowita wartość Projektu:
37 765 261 PLN
Koszt kwalifikowany:
29 328 881 PLN
Koszt niekwalifikowany (w tym VAT):
8 436 379 PLN
Poziom dofinansowania:
57,95 % wydatków kwalifikowalnych
Kwota dofinansowania łączna:
16 996 087 PLN
w tym z EFRR 14 446 674 PLN
w tym z dotacji z budżetu państwa 2 549 413 PLN
Okres realizacji:
2008-2012
Źródło dofinansowania:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa:
6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie:
6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Instytucja Wdrażająca:
Polska Organizacja Turystyczna
Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

Projekt: „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku" znalazł się na 6 pozycji Listy indykatywnej projektów indywidualnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.4.

Celem projektu było wykreowanie lokalnych produktów o znaczeniu ponadregionalnym m.in. stworzenie możliwości zwiedzania miasta drogą wodną, odpoczynku i rekreacji nad wodą oraz utrzymanie bezpieczeństwa na szlaku wodnym i w jego okolicy.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

 • przystań przy ul. Żabi Kruk dla małych jednostek pływających,
 • przystań żeglarską przy ul. Sienna Grobla II,
 • przystań żeglarską przy ul. Tamka.
Przystań przy ul. Żabi Kruk - stan przed realizacją
Przystań przy ul. Żabi Kruk - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
Przystań przy ul. Żabi Kruk - stan po realizacji
Przystań przy ul. Żabi Kruk - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
Nowy bosmanat na przystani przy ul. Żabi Kruk
Nowy bosmanat na przystani przy ul. Żabi Kruk
Fot. WPR UMG, DRMG
Przystań żeglarska przy ul. Sienna Grobla II - stan przed realizacją
Przystań żeglarska przy ul. Sienna Grobla II - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
Przystań żeglarska przy ul. Sienna Grobla II - stan po realizacji
Przystań żeglarska przy ul. Sienna Grobla II - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
Nowy bosmanat na przystani żeglarskiej przy ul. Sienna Grobla II
Nowy bosmanat na przystani żeglarskiej przy ul. Sienna Grobla II
Fot. WPR UMG, DRMG
Przystań żeglarska przy ul. Tamka - stan przed realizacją
Przystań żeglarska przy ul. Tamka - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
Przystań żeglarska przy ul. Tamka - stan po realizacji
Przystań żeglarska przy ul. Tamka - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
Nowy bosmanat na przystani żeglarskiej przy ul. Tamka
Nowy bosmanat na przystani żeglarskiej przy ul. Tamka
Fot. WPR UMG, DRMG
 • 10 przystanków tramwaju wodnego (PTW):
  1. PTW na Westerplatte
  2. PTW przy Twierdzy Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe
  3. PTW przy ul. Wiosny Ludów
  4. PTW Targ Rybny
  5. PTW Zielony Most
  6. PTW przy ul. Żabi Kruk
  7. PTW przy ul. Sienna Grobla II
  8. PTW przy ul. Tamka
  9. PTW Stogi – lokalizacja - Gdańsk Górki Zachodnie
  10. PTW przy Narodowym Centrum Żeglarstwa

Dodatkowo Tramwaj wodny przybija przy nabrzeżu im. Źółkowskiego w okolicy historycznej latarni morskiej oraz przy nabrzeżu zbożowym w bliskiej lokalizacji Stadionu PGE Arena.

PTW na Westerplatte - stan przed realizacją
PTW na Westerplatte - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW na Westerplatte - stan po realizacji
PTW na Westerplatte - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy Twierdzy Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe - stan przed realizacją
PTW przy Twierdzy Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy Twierdzy Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe - stan po realizacji
PTW przy Twierdzy Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy ul. Wiosny Ludów - stan przed realizacją
PTW przy ul. Wiosny Ludów - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy ul. Wiosny Ludów - stan po realizacji
PTW przy ul. Wiosny Ludów - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW Targ Rybny - stan przed realizacją
PTW Targ Rybny - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW Targ Rybny - stan po realizacji
PTW Targ Rybny - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW Zielony Most - stan przed realizacją
PTW Zielony Most - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW Zielony Most - stan po realizacji
PTW Zielony Most - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy ul. Żabi Kruk - stan przed realizacją
PTW przy ul. Żabi Kruk - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy ul. Żabi Kruk - stan po realizacji
PTW przy ul. Żabi Kruk - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy ul. Sienna Grobla II - stan przed realizacją
PTW przy ul. Sienna Grobla II - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy ul. Sienna Grobla II - stan po realizacji
PTW przy ul. Sienna Grobla II - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy ul. Tamka - stan przed realizacją
PTW przy ul. Tamka - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy ul. Tamka - stan po realizacji
PTW przy ul. Tamka - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW Stogi – lokalizacja - Gdańsk Górki Zachodnie - stan przed realizacją
PTW Stogi – lokalizacja - Gdańsk Górki Zachodnie - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW Stogi – lokalizacja - Gdańsk Górki Zachodnie - stan po realizacji
PTW Stogi – lokalizacja - Gdańsk Górki Zachodnie - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy Narodowym Centrum Żeglarstwa - stan przed realizacją
PTW przy Narodowym Centrum Żeglarstwa - stan przed realizacją
Fot. WPR UMG, DRMG
PTW przy Narodowym Centrum Żeglarstwa - stan po realizacji
PTW przy Narodowym Centrum Żeglarstwa - stan po realizacji
Fot. WPR UMG, DRMG

Zakres robót obejmował:

 • obiekty 3 przystani wodnych:
  • przy ul. Tamka wybudowany został dwukondygnacyjny obiekt administracyjny z bosmanatem. Powierzchnia zabudowy 303,04 m2, kubatura całego budynku 1 435,07 m3.
  • przy ul. Sienna Grobla II wybudowany został budynek administracyjny jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z bosmanatem. Powierzchnia zabudowy 167,35 m2, kubatura całego budynku 669,40 m3.
  • przy ul. Żabi Kruk wybudowany został dwukondygnacyjny obiekt administracyjny z bosmanatem. Powierzchnia zabudowy 386,40 m2, kubatura całego budynku 3 199,71 m3.
 • 34 pomosty pływające do cumowania jednostek pływających, w tym 10 pomostów przeznaczonych do cumowania tramwaju wodnego,
 • możliwość bezpiecznego cumowania dla 53 jednostek rekreacyjnych, sportowych i ratowniczych (w tym jachtów, kajaków, motorówek itd.),
 • dwie wiaty przystankowe usytuowane przy nabrzeżach (Westerplatte, Twierdza Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe),
 • 4 slipy do wodowania i wyciągania jednostek pływających (lokalizacje: Żabi Kruk, Sienna Grobla II, Tamka, Stogi – lokalizacja-Gdańsk Górki Zachodnie),
 • ok. 64 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
 • budowę nabrzeży (lokalizacje: Twierdza Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe, Żabi Kruk, Tamka, Stogi),
 • udostępnienie zaplecza sanitarnego dla załóg jednostek pływających cumujących w przystaniach, w tym odbiór nieczystości płynnych z nich pochodzących,
 • możliwość prowadzenia usług szkutniczych i serwisowych sprzętu pływającego,
 • zagospodarowane terenu (m.in. ciągi spacerowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • dostosowanie powstałej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca robót: HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. i WARBUD S.A.

Linie i trasa Tramwaju wodnego.

Linie tramwaju wodnego
Program ożywienia dróg wodnych

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku - rozkład rejsów http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wieceji/74

Projekt jest zakończony pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczono również Umowę o dofinansowanie.

Ogólne informacje na stronach:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013

 

ARCHIWUM:

Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku