• Start
  • Wiadomości
  • Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej - etap II

Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej - etap II

23.03.2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Twierdza Wisłoujście to jeden z niewielu dobrze zachowanych kompleksów nowożytnych fortyfikacji przybrzeżnych w Europie. Ze względu na opłakany stan techniczny mogła jeszcze do niedawna jedynie straszyć mieszkańców i turystów widokiem groźnych ceglanych bastionów i wznoszącą się ponad nimi wieżą, widocznych najlepiej od strony Nowego Portu i z pokładów statków Białej Floty. Dzięki staraniom władz miasta ta niezwykła pamiątka burzliwej historii Gdańska miała szansę odzyskać dawną świetność.
Muzeum Gdańska (dawniej Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) pozyskało unijne dofinansowanie na kontynuację prac ratowniczych i konserwatorskich. W ramach projektu zrealizowano szereg prac hydrotechnicznych i budowlanych.

Twierdza Wisłoujście
Twierdzę Wisłoujście do niedawna można było podziwiać tylko od strony Wisły

Wcześniej na ratowanie Twierdzy Wisłoujście udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej - Etap I, wiosną 2009 r. rozpoczęto prace przy zabezpieczeniu i konserwacji Murów Fosbrei i Murów Kurtynowych - integralnej części Fortu Carré Twierdzy Wisłoujście, których stan groził katastrofą budowlaną. Prace remontowobudowlane realizowane w ramach pierwszego etapu zakończyły się. W efekcie prowadzonych prac konserwatorskich Twierdza Wisłoujście udostępniona została zwiedzającym w sezonie letnim 2009. Szybko stała się miejscem cieszących się dużą popularnością imprez plenerowych.
Kontynuacja prac konserwatorskich przeprowadzonych w kolejnych latach, przybliżył moment kiedy mieszkańcy i turyści mogli w pełni cieszyć się widokiem zabytkowych wnętrz i unikatowych obwałowań Twierdzy, która odegrała ważną rolę w czasach Potopu Szwedzkiego.

Informacje o projekcie (etap I) na stronie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Informacje o projekcie na stronie Muzeum Gdańska