Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

12.07.2008
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

  1. polityki przemysłowej Unii i zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
  2. polityki naukowej Unii, w tym także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
  3. polityki kosmicznej;
  4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego i Centralnego Ośrodka Pomiarów Jądrowych, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
  5. środków wspólnotowych dotyczących ogólnie polityki energetycznej, bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
  6. Traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
  7. społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych, w tym także tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji.

Źródło: www.europarl.europa.eu