Gdański Inkubator Przedsiębiorczości

05.05.2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
loga
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Starter logo

Budynek, który łączy ... Gdańsk z Przedsiębiorcami

Szanowni Państwo,
W okolicy już działającego biznesparku Arkońska, powstała nowa przestrzeń dla około siedemdziesięciu firm rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. Miasto stworzyło warunki do rozwoju nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych działających zwłaszcza w perspektywicznych branżach - ICT, przemysłu czasu wolnego oraz branżach kreatywnych. Jestem przekonany, że Miasto jako pomysłodawca i inwestor budowy Inkubatora umożliwi ambitnym przedsiębiorcom realizację ich pomysłów, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Gdańska.
My gdańszczanie jesteśmy nie tylko twórczy, ale i potrafimy brać sprawy we własne ręce, wiem że firmy, które znajdą miejsce w nowopowstałym Inkubatorze, w przyszłości staną się wizytówką Miasta Gdańska. Tych, którzy jeszcze się wahają zapraszam do współpracy.

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Magdalena Kreft

Budynek, który łączy - prestiż, jakość i przystępność

Nowa siedziba Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości to nowoczesny biurowiec, nawiązujący architektonicznie do sąsiadujących z nim budynków kompleksu Arkońska Business Park i ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b.

Projekt budowy Inkubatora współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań Innowacyjnych, Poddziałania 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 35,8 mln zł, w tym uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad 11,3 mln zł, pozostała część inwestycji została sfinansowana z budżetu Miasta Gdańska.

Oficjalne otwarcie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbędzie się w 23 stycznia 2012r.

Partnerem Projektu i administratorem Inkubatora jest założona w 2005 roku przez Miasto Gdańsk Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości logo

Całkowita powierzchnia budynku to prawie 10 tys. m2, w tym powierzchnia użytkowa w kondygnacjach nadziemnych wynosi około 6,3 tys. m2. Członkowie społeczności Inkubatora mają do dyspozycji łącznie 129 miejsc parkingowych w części nadziemnej oraz podziemnej, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, lunch-bar oraz przedszkole.
Około 60% powierzchni przeznaczona jest na biura i oferty wsparcia dla Start-upów oraz firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata. Mogą one liczyć na szereg udogodnień, w tym niższe opłaty przez pierwszy okres działalności. W części inkubacyjnej budynku według założeń pierwsze kroki w biznesie stawiać może jednocześnie do 70 nowych podmiotów gospodarczych.

Pozostała powierzchnia jest przeznaczona dla klientów strategicznych, których obowiązują za najem stawki rynkowe. Przychody uzyskiwane z tej części finansować będą wsparcie Start-upów. Łączna powierzchnia najmu biurowca to 4,3 tys. m2, zaaranżowana w przestrzenie o metrażach od 25 do ponad 2000 m2. Powierzchnie obsługują 3 windy osobowe, a sprawne zarządzanie budynkiem wspomaga m.in. rozbudowany system BMS.
Do budynku wprowadzają się już najemcy jak również Inkubowani.

Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Magdalena Kreft
Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Magdalena Kreft
Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Magdalena Kreft
Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Budynek Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Magdalena Kreft
STARTER
STARTER
Magdalena Kreft

Więcej informacji na temat Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości "STARTER" oraz warunków najmu udziela Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości: www.inkubatorstarter.pl