Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji

12.07.2008
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji z siedzibą w Brukseli zajmuje się aktualnie realizacją programu "Inteligentna Energia - Europa".
Agencja zarządza projektami i wydarzeniami finansowanymi w ramach tego programu, a także rozpowszechnia uzyskaną podczas ich realizacji wiedzę specjalistyczną oraz najbardziej sprawdzone rozwiązania. Dzięki temu zakres programu jest bardziej wyraźny, co pozytywnie wpływa na jego rozpoznawalność.
W 2008 roku EACI będzie także zarządzać systemem wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inicjatywami w zakresie innowacji ekologicznych (prowadzonymi przez Komisję Europejską i wchodzącymi w skład nowego programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007?13), jak również programem Marco Polo.
Agencja podlega trzem Dyrekcjom Generalnym Komisji Europejskiej - ds. Energii i Transportu (TREN), Przedsiębiorstw i Przemysłu (ENTR) oraz Środowiska (ENV) - które odpowiadają za programowanie i ocenę.
Agencja rozpoczęła działalność w roku 2005 i ma funkcjonować do roku 2015. Wcześniej znana była jako Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii (IEEA).

Adres pocztowy:
European Commission
EACI Agency
Tour Madou
B-1049 Bruksela

Adres dla odwiedzających:
Tour Madou
Place Madou 1
1210 Bruksela
Belgia

www.ec.europa.eu/energy/intelligent/

Źródło: www.europa.eu