PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przyjazna przestrzeń – konsultacje społeczne w Gdańsku

Przyjazna przestrzeń – konsultacje społeczne w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Fundacja Machina Fotografika i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zapraszają już w najbliższy wtorek, 15 września o godz. 9.00 do Centrum Pracy Socjalnej w Gdańsku, ul. Gustkowicza 13 na konsultacje społeczne dotyczące dostępności gdańskich obiektów użyteczności publicznej i plaż do potrzeb osób o specjalnych potrzebach.

Konsultacje, które odbędą we wtorek w Gdańsku stanowią część projektu "Wspólne rozmowy - plaże dostępne dla wszystkich”, w ramach którego przeprowadzonych będzie 10 konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców wybranych 10 gmin przy wsparciu 7­-osobowego zespołu specjalistów, m.in. osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, architektów pracujących w nurcie projektowania uniwersalnego, specjalistów ds. dostępności. Efektem pracy będzie 10 rekomendacji architektonicznych do planów zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody, które uwzględnią różnorodne potrzeby takich grup jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z dziećmi, osoby starsze, osoby po czasowych wypadkach, wypoczywające nad polskim morzem - mówi Olga Glińska, koordynatorka projektu Fundacji Machina Fotografika. Gdańsk ma na tym polu wiele sukcesów, dlatego  zależy nam na tym, by korzystać z dobrych doświadczeń ale i pomóc znaleźć jeszcze lepsze rozwiązania tam gdzie jest to możliwe przy włączeniu w procesy decyzyjne jak najszerszego grona zainteresowanych – kontynuuje Olga Glińska.

Z roku na rok przybywa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz seniorów. - Naszym obowiązkiem, jako Gminy, jest dostosowanie przestrzeni publicznej tak, by każdy mieszkaniec mógł korzystać z oferty w mieście. Ważne jest to, iż z udogodnień powstałych z myślą o osobach niepełnosprawnych korzystać mogą rodzice z małymi dziećmi oraz osoby w podeszłym wieku – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. I dodaje - Gdańsk nie ustaje w staraniach, by przestrzeń publiczna pozbawiona była nie tylko barier architektonicznych, w komunikowaniu się ale i mentalnych. Stosowane rozwiązania praktyczne, konsultowane z członkami Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wśród których znajdują się również osoby z niepełnosprawnością dają gwarancję, iż zmiany te idą w dobrym kierunku.

Fundacja zaprasza również do zgłaszania się wszystkich chętnych do lokalnych klubów doradczych. Członkowie klubu poprzez udział w serii specjalistycznych szkoleń nabędą kompetencje umożliwiające im dalsze pilotowanie, doradzanie, wspieranie i monitorowanie samorządów w zakresie wprowadzania zmian zarekomendowanych w wypracowanych wspólnie planach zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody. Cykl szkoleń obejmie:

  1. Projektowanie uniwersalne – przestrzeń dostępna dla wszystkich
  2. Rzecznictwo na rzecz osób z niepełnosprawnościami – moderacja i facylitacja spotkań
  3. Budowanie przekazu i promocja w mediach
  4. Ekspert ds. dostępności. Monitoring inwestycji, stosowanie rozwiązań technicznych zwiększających dostępność.

Osoby uczestniczące w szkoleniach utworzą Klub Doradczy, którego misją w przyszłości będzie wspieranie lokalnego samorządu w modernizowaniu wspólnej przestrzeni miejskiej.

Szkolenia są bezpłatne. Więcej informacji nt. zapisów do Klubu Doradczego znajdą Państwo TUTAJ

Efektem wielosektorowej współpracy będzie publikacja zawierając scenariusz modelowych partycypacyjnych konsultacji społecznych, 5 projektów nisko kosztowych, bezpiecznych rozwiązań architektonicznych zwiększających dostępność miejsc użyteczności publicznej, ABC projektowania uniwersalnego, listę sprawdzająca stopień dostępności danego miejsca (różne ograniczenia sprawności).  Fundacja zakłada opracowanie listy rekomendowanych biur architektonicznych i projektowych, czyli takich biur które zadeklarują projektowanie budynków i miejsc użyteczności publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dostępnego dla wszystkich. Lista rekomendowanych biur zostanie opublikowana.  Jest to bardzo istotne, szczególnie w zakresie likwidacji barier architektonicznych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zależy nam na profesjonalnym i nowoczesnym przygotowaniu projektów modernizacji mieszkań – mówi Marlena Jasnoch – zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ds. usług społecznych.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Monika Grochulska

Urząd Miejski w Gdańsku/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku