PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miasto realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.

Celem strategicznym tego dokumentu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Chodzi m.in. o zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych do urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy. Zmniejszenie barier transportowych, które napotykają mieszkańcy mniej sprawni ruchowo. Również o zwiększenie dostępności do warsztatów terapii zajęciowej, na terenach powiatów pozbawionych tych placówek. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznymi założeniami i kierunkami "Programu wyrównywania różnic...".

Informacje są dostępne na stronie: www.mopr.gda.pl (zakładka: osoby niepełnosprawne/dofinansowanie ze środków PFRON/Program wyrównywania różnic między regionami III).

 

(SR)