Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015-2020 przyjęty

A
A

Uchwałą NR XV/419/15 Rady Miasta Gdańska przyjęto Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015-2020.

"Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz w zakresie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. W związku z wejściem w życie strategii „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, zasadnym jest opracowanie spójnego z powyższym dokumentem programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015–2020 jest niezbędnym dokumentem kształtowania polityki miasta, zmierzającej do pełnego włączenia osób niepełnosprawnych we wszystkie dziedziny życia społecznego. Program opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego."

Treść Programu, link:

https://www.gdansk.pl/download/2016-04/72143.pdf