PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Szanowni Państwo!

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji pragnę przekazać wszystkim osobom z niepełnosprawnościami serdeczne życzenia  pomyślności, wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności dnia codziennego, odwagi w realizowaniu swoich marzeń i zamierzeń.
Życzę również tym wszystkim z Państwa, którzy na drodze własnej aktywności napotykają nadal na przeszkody zarówno te fizyczne jak też te znajdujące się w umysłach i sercach innych ludzi aby takich przeszkód było coraz mniej, a świat stał się coraz  bardziej przyjazny dla wszystkich, bez względu na ograniczenia jakie każdy z nas posiada.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy angażują się w pomoc osobom z niepełnosprawnościami służą im pomocą,  dobrą radą,  akceptacją i życzliwym uśmiechem.
Słowa uznania kieruję również do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Ich działalność sprawia, że osoby te realizują się w wielu dziedzinach życia artystycznych i sportowych,  mogą się uczyć, pracować oraz  zwiedzać świat. Ich działalność sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami postrzegane są coraz powszechniej jako zwyczajni członkowie społeczeństwa, chociaż wymagają uwagi ze względu na specyficzne potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
Serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby z niepełnosprawnościami i wszystkich, którym sprawy tych osób są bliskie.


Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych


źródło TUTAJ