Karta Parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Karta Parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2014 r.

Od 1 lipca uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Od dziś znajdują się one w kompetencjach Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół mieści się w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5.

Nowe karty nie będą już wydawane bezterminowo, a do ich otrzymania uprawnione będą osoby niepełnosprawne ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się. 
Nowe przepisy dotyczące wydawania kart wprowadziła nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, która (oprócz kilku przepisów) weszła w życie 1 lipca. Zmiany przygotowane w sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych mają ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które obecnie wydawane są bezterminowo.

Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. System ma funkcjonować od 4 stycznia 2016 r. 

Informujemy, że decyzją Sejmu RP stare karty parkingowe uprawniające do parkowania na kopertach dla niepełnosprawnych będą ważne do 30 czerwca 2015r. a nie jak wcześniej podano do 30 listopada 2014r.

Szczegółowych informacji nt. kart parkingowych udziela:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5
tel./fax (58) 320 22 96
tel. kom. 793 212 156 - informacja w sprawie kart parkingowych
tel. kom. 881 528 506 - informacja ogólna w sprawach orzeczniczych
e-mail: mzon@gdansk.gda.pl