Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Monitoring realizacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2018 r.Data publikacji: 21 marca 2017 r.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (pełny tekst w zakładce Prawo) ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności na zasadach równości z innymi obywatelami. Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 roku, a tym samym zobowiązała się do przestrzegania jej zapisów. Przewidywane działania mają bardzo duże znaczenie w zakresie zapewnienia realizacji najistotniejszego celu polityki wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jakim jest ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Miasto Gdańsk zostało wytypowane i wyraziło zgodę na udział w projekcie „ Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” w czerwcu 2017 roku.

Podmiot monitorujący przekazał Raport wstępny z monitoringu 6 sierpnia 2018 r.

Raport Miasto Gdańsk (1.59 MB)