PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dzień Otwarty w ZUS dla osób niepełnosprawnych

Dzień Otwarty w ZUS dla osób niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ZUS logo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wzorem lat ubiegłych organizuje "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych". Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W dniu 21 maja 2014 r. w godzinach 900-1400 w ramach organizowanej już po raz kolejny inicjatywy wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS z rad specjalistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Będą oni udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzą również jak efektywnie szukać pracy i optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji. Eksperci poinformują o różnych formach dofinansowania ze środków PFRON oraz możliwościach uczestnictwa w aktualnie realizowanych projektach Funduszu. Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie Informatora dla Osób Niepełnosprawnych.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Monika Grochulska

Informator ZUS 2014 (391.68 KB)