• Start
  • Wiadomości
  • Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego

Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego

Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego
27.04.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2023 poz. 20) zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100, 173, 240).

Osoby uprawnione prosimy o zgłaszanie potrzeby skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

  • ul. Nowe Ogrody 8/12 - pokój nr 20
  • ul. Partyzantów 74 - informacja
  • ul. Wilanowska - informacja
  • elektronicznie na adres wso@gdansk.gda.pl
  • telefonicznie (58) 323 60 20
  • faxem (58) 302 39 41.