Program "Zajęcia klubowe w WTZ"

( 02.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ruszył nabór wniosków w ramach drugiej tury programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór dotyczy zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, które odbywać się będą od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku realizacyjnego. Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Z zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej mogą korzystać:

- osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami wtz i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

- osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący wtz liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły tam jeszcze terapii.

Miejsce i termin składania wniosków (dla gdańskich wtz):

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80 - 432 Gdańsk, pok. 11, tel.: (58) 320 53 47. Termin składania wniosków dla podmiotów prowadzących wtz, zainteresowanych prowadzeniem zajęć klubowych – do 20 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu do MOPR). Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wzór wniosku o przyznanie środków dostępne są na stronie PFRON (link przekierowuje na stronę internetową PFRON).

(SR)