Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

07.04.2014
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r.
Dz. U. 2012, Poz. 882

USTAWA
z dnia 15 czerwca 2012 r.
o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Art. 1.  

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o  prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012, Poz 1170)

 

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (957.09 KB)