PORTAL MIASTA GDAŃSKA
x

Kontynuując działania podjęte w 2012 Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, mamy nadzieję, że zakładka dedykowana seniorom zachęci jeszcze większą liczbę osób starszych do aktywnego uczestnictwa w życiu naszego miasta oraz w dalszym ciągu przyczyniać się będzie do zwrócenia uwagi na sprawy dotyczące seniorów. 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów
herb

Wydział Rozwoju Społecznego

Gabriela Dudziak

ul. Kartuska 5

80-802 Gdańsk
tel.: +48 58 526 80 71
fax: +48 58 526 80 74 
e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl

Zagłosuj na Gdańsk w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie