PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uroczystość wręczenia Bursztynowych Dźwigów

W Wielkiej Sali Wety w ratuszu Głównego Miasta odbyła się uroczystość wręczenia Bursztynowych Dźwigów - nagród i wyróżnień dla wolontariuszy, instytucji i szkół wspierających Fundację Hospicyjną. W uroczystości wzięła udział Monika Chabior, Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Radny Andrzej Kowalczys oraz Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego.

23.04.2023