PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Spotkanie dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Nowym Porcie

W gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Nowym Porcie, odbyło się spotkanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego w tej dzielnicy. W spotkaniu wziął udział Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, a także przedstawiciele Wydziału Polityki Gospodarczej i Biura Rozwoju Gdańska. Spotkanie zaczęło się od dyskusji na temat zapylenia pyłem węglowym unoszonym przez wiatr z terenu Portu Gdańsk.

26.04.2023