PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Osowej

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wzięła udział w oficjalnym otwarciu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Osowie. Wśród zaproszonych gości byli również poseł Małgorzata Chmiel, radni Karol Ważny i Jan Perucki oraz Jerzy Kiszkis.

01.09.2023