PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 27

W szkole podstawowej nr 27, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna - Laboratoria Przyszłości dla Praktyków dotycząca nowych metod nauczania i sposobów wykorzystania najnowszych pomocy naukowych trafiających do polskich szkół. Oprócz nauczycieli, dyrektorów szkół i dzieci, w konferencji prowadzonej przez Dyrektora placówki Adama Perzyńskiego, udział wzięli między innymi Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży RP, na czele z przewodniczącą Aleksandrą Horoszko, oraz radni miasta, Emilia Lodzińska, Piotr Gierszewski i Andrzej Kowalczys.

03.03.2023