PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Klub Sąsiedzki w Letnicy otwarty

Na ul. Suchej w dzielnicy Letnica uroczyście otwarto nowy Klub Sąsiedzki. W otwarciu udział wzięła między innymi Monika Chabior Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz radna z ramienia PiS Elżbieta Strzelczyk .

04.03.2023