PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dzielnicowa choinka i iluminacje oficjalnie uruchomione w Parku Chirona w Osowie

Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji Piotr Grzelak, przedstawiciele Rady Dzielnicy Osowa oraz św. Mikołaj wzięli udział w oficjalnym odpaleniu iluminacji Świątecznych na choince ustawionej w Parku Chirona w Osowie.

03.12.2022