PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zieleniec przy zbiorniku retencyjnym ul. Augustowska w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. Otwarcie Gaju Matek i Ojców.

Gdańsk, Zieleniec przy zbiorniku retencyjnym ul. Augustowska w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. Otwarcie Gaju Matek i Ojców.

23.10.2021