PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Warsztaty strategiczne dla mieszkańców

Urząd Miejski w Gdańsku. Warsztaty z udziałem mieszkańców Gdańska i radnych Rad Dzielnic.

06.02.2014