PORTAL MIASTA GDAŃSKA

STRAJK! POCZĄTEK! spacer subiektywny po terenach stoczniowych poprowadził Jarosław Żurawiński.

Gdańsk. STRAJK! POCZĄTEK! spacer subiektywny po terenach stoczniowych poprowadził Jarosław Żurawiński.

14.08.2022