PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarcie wystaw "Kaszubi w Gdańsku" i "Kaszubi w Kanadzie"

W ramach X Zjazdu Kaszubów w Gdańsku w Ratuszu Głównego Miasta otwarto dwie wystawy: "Kaszubi w Gdańsku" i "Kaszubi w Kanadzie".

11.07.2008