PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej dr Mariana Pelczara

Gdańsk, ul. A. Grottgera 9. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej dr Mariana Pelczara. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Andrzej Stelmasiewicz, radny miasta Gdańska, inicjator projektu z ramienia Fundacji Wspólnota Gdańska, Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz dr Maria Pelczar, córka Mariana Pelczara, dyrektorka Biblioteki Gdańskiej PAN w latach 1998-2009. Laudację wygłosiła dr Anna Walczak, obecna dyrektorka Biblioteki Gdańskiej PAN

20.04.2023