PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obrady Okrągłego Stołu Samorządowego „Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne”

Gdańsk, ECS. Obrady Okrągłego Stołu Samorządowego „Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne”. Debata samorządowców, związków zawodowych i pracowników zakładów komunalnych

31.08.2022