PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nagrody Św. Wojciecha i Ks. Mściwoja II

Ksiądz Prałat Cezary Annusiewicz, który otrzymał Medal Św. Wojciecha

10.06.2008