PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Msza święta w intencji żołnierzy AK

Gdańsk.Ks. biskup Zbigniew Zieliński odprawił mszę świętą w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK. Po mszy zostały złożone kwiaty przed grobem prezydenta Pawła Adamowicza oraz w krypcie Kapłanów Gdańskich przy grobie ks. Józefa Zatora-Przytockiego i ks. infułata Stanisława Bogdanowicza. Na zakończenie mszy św. nastąpiło odsłonięcie tablicy ku czci poległych i zmarłych żołnierzy wszystkich formacji Armii Krajowej.

13.02.2022