PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Młode Miasto: przyszłość dzielnicy - podsumowanie konsultacji społecznych

Gdańsk, ILO. Młode Miasto: przyszłość dzielnicy - podsumowanie konsultacji społecznych. Nz. Architekt Miasta: prof. Piotr Lorens

09.12.2021