PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Las Matemblewo

Lasy Matemblewskie w Gdańsku w dn. 20.04.2020 po zniesieniu zakazu wstępu do lasu, wcześniej ustanowionego z powodu epidemii korona wirusa

20.04.2020