PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kościół św. Elżbiety

Przy głównej drodze wiodącej wzdłuż linii dawnych zachodnich fortyfikacji Gdańska stoi niewielki, ale bardzo harmonijny w swojej bryle kościół, schowany nieco w cieniu ogromnego gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia.

15.12.2010 - 16.12.2010