PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Inauguracja roku akademickiego AWFiS Gdańsk

Gdańsk. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, inauguracja roku akademickiego.

02.10.2019