PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Debata-Czerwiec ’89. Transformacja systemowa w Polsce

Gdańsk. Debata-Czerwiec ’89. Transformacja systemowa w Polsce. uczestnicy | prof. Michał Balcerzak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Roman Bäcker Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Będźmirowski Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, dr Barbara Brodzińska-Mirowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Agnieszka Bryc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Grzegorz W. Kołodko Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, dr Tomasz Kozłowski Instytut Pamięci Narodowej, dr Anna Materska-Sosnowska Uniwersytet Warszawski, prof. Jan Skórzyński Collegium Civitas w Warszawie, prof. Andrzej Stelmach Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. moderator | dr Jakub Kufel | Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

02.06.2024