PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Czarny protest w Nowym Porcie

Gdańsk. Czarny protest w Nowym Porcie. Marsz przeciwko pyleniu z hałd węgla składowanych w porcie.

26.05.2023