PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Briefing Prasowy - Zmiany organizacji ruchu na Jaśkowej Dolinie w związku z realizacją zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina.

Gdańsk. Briefing Prasowy - Zmiany organizacji ruchu na Jaśkowej Dolinie w związku z realizacją zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina. W konferencji wzięli udział: Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji Agata Lewandowska, Miejski Inżynier Ruchu, Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody i Paweł Zieliński, kierownik projektu z ramienia DRMG.

06.03.2023