PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bramy Wyżynna i Długouliczna; Wieża Więzienna

22.10.2009 - 25.02.2011