PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Akcja pod hasłem "Ciśnij z nami!"

Gdańsk. Akcja pod hasłem "Ciśnij z nami!". Specjaliści pokazywali w jaki sposób należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobie potrzebującej, a także w jaki sposób należy używać defibrylatora.

21.05.2023