loga akcji czytanie rządzi

12 argumentów za czytaniem

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

12 argumentów: #CzytanieRządzi!

1/ czytanie buduje mózg

Czytanie i rozmowa namnażają połączenia synaptyczne w naszym mózgu, czyli realnie rozwija potencjał mózgu człowieka! To fundamentalne, dlatego: #CzytanieRządzi!

2/ czytanie rozwija empatię

Czytanie literatury pięknej podnosi naszą empatię: dzięki opisom emocji przeżywanych przez bohaterów uwrażliwiamy się na odczucia innych ludzi, uczymy się rozumieć ich. #CzytanieRządzi!

3/ czytanie wyrównuje szanse; zmniejsza wykluczenie

Czytanie dla przyjemności ma większy wpływ na nasz sukces edukacyjny i życiowy niż to z jakiego środowiska się wywodzimy – czytając wyrównujemy własne szanse. #CzytanieRządzi!

4/ czytanie uczy współpracy

Czytanie to ćwiczenie w rozumieniu drugiego człowieka – jego widzenia świata, emocji, wartości. Dzięki czytaniu budujemy nasze kompetencje współpracy – bo lepiej rozumiemy innych ludzi, budujemy kapitał społeczny #CzytanieRządzi!

5/ czytanie tworzy innowatorów

Czytanie to kumulowanie danych, wiedzy, i emocji a jednocześnie ćwiczenie w rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych. Osoba czytająca ma do swojej dyspozycji niepowtarzalną bazę danych, które może innowacyjnie wykorzystywać w sposób tylko jej znany i dostępny. Tak działają innowatorzy. #CzytanieRządzi!

6/ czytanie umożliwia edukację

Czytanie to narzędzie. Trzeba najpierw nauczyć się czytać, by potem uczyć się, czytając. Ale jest to narzędzie niezbędne. Bez czytania edukacja jest niemożliwa. Więcej: bez płynnego doskonałego czytania ze zrozumieniem edukacja jest niemożliwe. Dlatego #CzytanieRządzi!

7/ czytanie rozwija naukę

Czytanie buduje ciekawość, ćwiczy nasz umysł w poszukiwaniu prawdy, odkrywaniu nieznanego. Czytanie ćwiczy nasze kompetencje logicznego myślenia, a także analizy. Dlatego czytanie jest fundamentem wszelkich nauk – zarówno humanistycznych jak i bardzo technicznych. #CzytanieRządzi!

8/ czytanie tworzy obywatela

Obywatel współczesnych demokracji ma konstytucyjne prawa – między innymi do wolności słowa, czy prawo wyborcze czynna i bierne. Czytanie jest tym ćwiczeniem, które umożliwia nam korzystanie z tych praw bo buduje nasze kompetencje w rozumieniu tekstu pisanego i zdrowy krytycyzm w stosunku do propozycji politycznych, gospodarczych czy społecznych. Czytanie tworzy pełnoprawnego obywatela demokracji. #CzytanieRządzi!

9/ czytanie wzmacnia demokrację

Udowodniono, że ludzie czytający są bardziej zaangażowanymi obywatelami. Wśród aktywistów działających na rzecz społeczności lokalnej czytający są zdecydowaną większością. A zatem czytanie zasila społeczeństwo obywatelskie, wzmacnia demokrację. #CzytanieRządzi

10/ czytanie ćwiczy koncentrację

Czytanie jest czynnością stabilizującą i w konieczny sposób dość powolną. Badania wskazują na olbrzymi pozytywny wpływ czytania na umiejętność koncentracji. Warto o tym pamiętać zżymając się nad grubą książką. #CzytanieRządzi

11/ czytanie rozwija gospodarkę

Przedsiębiorca to człowiek pewny siebie, gotowy na ryzyko, dostrzegający szanse, innowacyjnie je wykorzystujący. Czytanie buduje w nas wszystkie te cechy. Czytając akumulujemy wiedzę i budujemy empatię co razem buduje naszą pewność siebie. Książki tworzą w naszych mózgach bazy danych, które pozwalają dostrzegać potencjał i innowacyjnie do niego podejść. Czytanie rozszerza nasze kompetencje matematyczne i techniczne. Czytanie jest fundamentem przedsiębiorczej gospodarki. #CzytanieRządzi.

12/ czytanie obniża stres

Już po 6 minutach czytania poziom naszego stresu spada o 60%. Jak to udowodniono? Badania wykazały, że czytanie odrywa nas od stresującej codzienności, rytm naszego serca się uspokaja, poziom stresu maleje. Działa lepiej niż niejedno lekarstwo. #CzytanieRządzi!