PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

ZASADY GŁOSOWANIA

A
A

TERMIN GŁOSOWANIA:

Głosowanie rozpoczyna się 16 listopada 2020 r. o godz. 0:00 i kończy 30 listopada 2020 r. o godzinie 23:59.

Głosowanie poprzedza losowanie projektów zweryfikowanych pozytywnie, które określa kolejność projektów na listach do głosowania.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta, także dzieci i młodzież.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;

b) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;

c) posiadania Karty Mieszkańca;

d) w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania.

Oświadczenie tutaj (należy je złożyć osobiście w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego lub za pomocą e-PUAP).

Ważne! w ostatnim dniu głosowania 30 listopada - oświadczenia można złożyć tylko i wyłącznie w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 3 na ul. Nowe Ogrody 8/12 do godz. 16.00 oraz za pomocą platformy E-PUAP tylko i wyłącznie do godz. 16.00. 

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami, nieposiadających numeru PESEL, głosowanie możliwe jest w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym (z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa), po okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Kontakt:

Biuro Prezydenta - Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic

tel.: 58 323-65-97, 58 323-66-51, 58 323-66-37, 58 323-63-37

e-mai: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

JAK GŁOSOWAĆ ? INSTRUKCJA

W tym roku głosować można wyłącznie zdalnie poprzez interaktywny formularz na stronie internetowej www.gdansk.pl

Ze względów bezpieczeństwa, związanych z trwającą epidemią, nie ma możliwości głosowania w Urzędzie Miejskim w punkcie konsultacyjnym ani w siedziabach Rad Dzielnic. Wszyscy ci, którzy nie posiadają komputera bądź innego urządzenia z dostępem do internetu, nie mają też adresu e-mailowego, powinni poprosić w tej sytuacji o pomoc krewnych, znajomych bądź sąsiadów. 

Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesyłany na numer telefonu komórkowego lub link aktywacyjny przesłany mailem. Z jednego numeru telefonu można trzy razy aktywować system do głosowania, i aż pięć razy skorzystać z adresu mailowego, na który przysłany zostanie kod aktywacyjny. Ten kod wysyłany jest do osób uprawnionych do głosowania, należy go wpisać w trakcie rejestracji w systemie do głosowania, by móc w ogóle zagłosować.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi jak i po jednym czy więcej punkcie na kilka projektów w dowolnej dzielnicy.

Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

Aby oddać głos wystarczy podać dane osobowe:

1) imię (tylko pierwsze);

2) nazwisko;

3) PESEL;

4) imię ojca (to tegoroczna nowość).

Wszystkie te dane należy wpisywać w taki sam sposób jak w dowodzie osobistym. Wpisać trzeba też wspomniany wyżej kod aktywacyjny.

KARTA MIESZKAŃCA (nowość):

W przypadku braku zameldowania lub wpisu do rejestru wyborców można aktywować głosowanie poprzez numer Karty Mieszkańca.

Głosowanie jest możliwe po weryfikacji numeru karty.

Dotyczy to osób, które w momencie rozpoczęcia głosowania posiadają aktywny Pakiet Mieszkańca 2020.

Jeżeli korzystasz zarówno z plastikowej Karty jak i z aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska, wpisz numer Karty.

Jeżeli korzystasz tylko z aplikacji mobilnej i w ogóle nie posiadasz plastikowej Karty, wpisz numer wyświetlony w Twojej aplikacji.

(Uwaga! Numer należy wpisać bez zera na początku)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Wyniki głosowania poznamy do 7 grudnia 2020 r. Podane zostaną one również do publicznej wiadomości.

Zachęcamy do polubienia naszego wydarzenia na FACEBOOKU