PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szósty Okręg Konsultacyjny - Nowy Pachołek

A
A

Nowy Pachołek

Celem zadania była poprawa dostępności punktu widokowego na wzgórzu Pachołek.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę zniszczonych schodów prowadzących do punktu widokowego. Wykonano nowe schody z elementów betonowych i zainstalowano drewinane poręcze. Zostały zamontowane elementy małej infrastruktur: sześć ławek, stolik do gry w szachy oraz urządzenie do ćwiczeń gimnastycznych.

Jednostka odpowiedzialna: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Wykonawca: "Proinwesta" oraz Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Julita Cygert"

Prace zakończono 10 grudnia 2014 r.

514 833 zł