PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Piąty Okręg Konsultacyjny - Chodnik Zaspa Młyniec

A
A

Remont chodników osiedla Zaspa-Młyniec

Celem zadania była poprawa stanu technicznego chodników, zapewnienie ich estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pieszego.

W ramach realizacji zadania zmodernizowano chodniki na:

a) ul. Skarżyńskiego,

b) ul. Startowej,

c) ul. Pilotów.

Jednostka odpowiedzialna: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Wykonawca: WPRD Gravel Sp. z o. o.

Prace zakończono 30 sierpnia 2014 r.

306 103 zł