PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oświadczenie Mieszkańca Gdańska

A
A

W przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku lub wpisu do rejestru wyborców oraz nieposiadania Karty Mieszkańca istnieje możliwość dopisania się do listy osób uprawnionych do głosowania poprzez przekazanie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub Punktu Konsultacyjnego (lista punktów tutaj) oświadczenia o zamieszkaniu w Gdańsku w celu dopisania się do bazy osób głosujących w Budżecie Obywatelskim 2020 w Gdańsku.

Oświadczenie Mieszkańca Gdańska (377.31 KB)