Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Najważniejsze informacje o głosowaniu

A
A
  •  Głosowania rozpoczyna się 10 września o godz. 0:00 i kończy 24 września o godz. 23:59 w dniach 10 – 24 września 2018 r.

 

  • Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.


  • Głosowanie na projekty jest jednorazowe i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę gdansk.pl


  • Nie ma obowiązku zameldowania, wystarczy mieszkać w Gdańsku.


  • Każdemu głosującemu przysługuje 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt ogólnomiejski. Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi jak i po jednym czy więcej punkcie kilka projektów w dowolnej dzielnicy. Po zakończeniu głosowania generuje się informacja potwierdzająca wybrane projekty wraz z liczbą punktów.


  • Głosować można samodzielnie lub w punkach konsultacyjnych tj.:

- Urząd Miejskie w Gdańsku (ul. Partyzantów 74, ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Wilanowska 2),

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – biblioteka główna i filie z wyłączeniem biblioteki oliwskiej i filii 46 przy ul. Hoene 6 oraz filii nr 18 przy ul. Manifestu Połanieckiego 32-34)

- wybrane siedziby rad dzielnic spis dzielnic 

- Strefy BO  czyli żółte namioty budżetu obywatelskiego, które w wybrany dzień tygodnia będą stały  dzielnicach Gdańska.

 Pełna lista punktów konsultacyjnych tutaj


  • Głosowania samodzielne wymaga aktywacji procesu głosowania poprzez kod aktywacyjny przychodzący na telefon komórkowy lub link aktywacyjny przychodzący na adres mailowy. Z jednego telefonu można skorzystać 3 razy, z adresu e-mail 5 razy.
  • W punktach konsultacyjnych nie trzeba posiadać numeru telefonu czy adresu e- mail by zagłosować. Konsultant aktywuje proces głosowania.


Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 28 września 2018 r.


Kontakt w przypadku trudności z głosowaniem

Tel. (58) 323 65 75 i (58) 323 63 75

Adres e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Komunikacji Społecznej