PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Drugi Okręg Konsultacyjny - Rewitalizacja jaru

A
A

Rewitalizacja jaru przy ul. ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej

Celem zadania było stworzenie przyjaznej przestrzeni parkowo - rekreacyjnej na terenie jaru wilanowskiego.

W ramach realizacji zadania wykonano uporządkowanie zieleni, ciąg pieszy, odwodnienie terenu oraz małą architekturę (ławki oraz urządzenia gimnastyczne).

Jednostka odpowiedzialna: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Wykonawca: ZUK Glincz

Prace zakończono 30 września 2014 r.

360 846 zł