PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Drugi Okręg Konsultacyjny - Dokumentacja ścieżki Łostowice

A
A

Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 2" w Gdańsku - Łostowicach

Celem zadania było podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego.

Zakres dokumentacji projektowej obejmował:

  • budowę ścieżki biegowo - rekreacyjnej wraz z oświetleniem,
  • budowę oświetlenia wzdłuż istniejącej drogi technologicznej,
  • elementy małej architektury (sprzęt rekreacyjny, kosze, ławki, tablice informacyjne etc.).

Jednostka odpowiedzialna: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Anna Gontarz - Bagińska

Prace zakończono 28 listopada 2014 r.

57 3