PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Czwarty Okręg Konsultacyjny - Sala gimnastyczna SP 27

A
A

Modernizacja Sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy

Celem zadania była poprawa warunków zajęć szkolnych poprzez zwiększenie możliwości wykorzystania sali gimnastycznej oraz zachęcenie młodzieży do korzystania z nowoczesnych form zajęć sportowych.

W ramach realizacji zadania przebudowano salę gimnastyczną, zamontowano urządzenia sportowe (ścianka wspinaczkowa, bramki do piłki ręcznej, kosze, nagłośnienie etc.).

Jednostka odpowiedzialna: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawca: Limex Plus

Prace zakończono 15 września 2014 r.

268 659 zł